Umění Józefa Gielniaka překračuje hranice

&

"Umění je radost!"

Umění je radost – výtvarný projekt dětí z měst Kowary a Vrchlabí

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001438

Společné projekty škol z Polska a České republiky, které si kladou za cíl v rámci vzájemných setkání na tvůrčích dílnách a formou výstav prezentovat  a pomoci zviditelnit osobnost Jozefa Gielniaka,

polského mistra linorytu.

Odkaz na další informace a fotogalerii ZDE.