Projekt 480

Naše škola byla zapojena pro roky 2012 a 2013 do projektu “Výročí založení měst Kowary - Vrchlabí”, který byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Pracovně byl tento projekt označen jako “PROJEKT 480”, jelikož na rok 2013 připadlo výročí 480 let od založení města Vrchlabí.