"Umění je radost - výtvarný projekt dětí z měst Kowary a Vrchlabí"

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001438

Společný projekt škol z Polska a České republiky, který si klade za cíl v rámci vzájemných setkání na tvůrčích dílnách a formou výstav prezentovat a pomoci zviditelnit osobnost Jozefa Gielniaka,npolského mistra linorytu.

 

Aktivity mikroprojektu

Kowary - 13.01.2018 - Lekce linoritu a sádrorytu

Vrchlabí - 17.02.2018 - lekce linorytu

Kowary - 07.03.2018 - lekce linorytu a techniky suché jehly

Vrchlabí - 19.03.2018 - lekce linorytu a sádrorytu

Kowary - 14.04.2018 - lekce dřevorytu a sádrorytu

Kowary - 26.04.2018 - zahradní slavnost v kowarech, výstava prací

Vrchlabí - 19.06.2018 - vernisáž výstavy výtvarných prací dětí

 

PRVNÍ SETKÁNÍ - SOBOTA 13. LEDNA 2018 V KOWARECH.