Bicí nástroje

Bicí nástroje jsou pravděpodobně nejstarší a nejobsáhlejší skupinou hudebních nástrojů. Jako celek jsou rozmanitým členem skupiny hudebních nástrojů a používají se ve všech hudebních formách. Dělí se na blanozvučné (membranofony) a samozvučné-melodické (idiofony). Blanozvučné bicí jsou hudební nástroje, které vydávají zvuk kmitáním napjaté membrány, což jsou např. bicí souprava, různé kotle, tamburína, konga, bonga a tympány a další. Melodické bicí jsou hudební nástroje, které vydávájí tóny a zvuky chvěním sebe sama, nikoliv chvěním membrány, struny nebo vzduchového sloupce. Jsou to xylofon, marimba, zvonkohra, vibrafon ad. Žáci začínají hrát nejprve na malý buben, kde se naučí základní techniku a v návaznosti na to začnou využívat celou bicí soupravu a ostatní nástroje. Cílem studia hry na bicí nástroje je vychovat kvalitní a schopné bubeníky a perkusionisty, kteří se mohou uplatnit v různých uskupeních, jako např. školní orchestr, big band, soubor bicích nástrojů, různé kapely a komorní soubory. V naší škole máme širokou paletu bicích nástrojů - bicí soupravu, xylofon, marimbu, tympány a další perkuse, např. tamburína, triangl, kongo, bonga a cajon – se kterými se během studia žáci seznámí.

 

PEDAGOG HRY NA BICÍ NÁSTROJE:

Vlastislav Buchar