Klávesové nástroje

 

Klavír

Oproti jiným nástrojům se při hře na klavír více uplatňuje smysl pro harmonické cítění a pro vedení jednotlivých hlasů. Při studiu hry na klavír má žák možnost vybudovat si soubor dovedností a schopností v oblasti :

- sólové hry

- komorní hry

- doprovodu sólových nástrojů a zpěvu

- improvizace

Vzdělávání v tomto studijním zaměření probíhá v hodinách předmětů Hra na klavír, Hudební nauka, volitelně Komorní hra - Klavírní doprovody - Souborová hra - Nauka o hudbě, Improvizace. V průběhu studia je žák seznamován se všemi hudebními slohy a žánry.

Znalost hra na klávesový nástroj je také základním požadavkem ve všech hudebních profesích a při studiu učitelských oborů s hudebním zaměřením na středních a vysokých školách pedagogického směru.

 

PEDAGOGOVÉ HRY NA KLAVÍR (šk. rok 2022 / 2023)

BcA. Štěpánka Hrubecká, DiS.

Magdaléna Jarošová, DiS.

Bc. Michaela Prokopcová, DiS.

MgA. Sandra Siegmeier

BcA. Radek Hanuš, DiS.

Jaroslava Faltová, DiS.

Vojtěch Wachtl

 

Varhany

Tento hudební obor vznikl na naší škole v roce 2006, kdy byly k výuce pořízeny nové cvičné varhany. Ke studiu hry na varhany je třeba, aby měl žák vyvinuté hudební cítění, které se u něho bude v průběhu studia nadále rozvíjet. Proto naši budoucí varhaníci hrají nejprve na klavír, aby dosáhli určité technické vyspělosti a byli na varhanní hru náležitě připraveni. Poté usednou poprvé za královský nástroj a začnou se věnovat tomuto nádhernému nástroji. Brzy zjistí, že varhany nabízejí obrovské zvukové možnosti, že umí hrát velmi potichu, ale že umí také pěkně „zahřmět“. K tomu pomáhá také prostředí, ve kterém se varhanní hře učí - výuka probíhá v barokním klášterním kostele v místnosti, která je vytápěna. Tam jsou umístěny digitální varhany, určené ke cvičení. Hodiny probíhají buď na digitálních varhanách, nebo na velkých varhanách na kůru či chórovém nástroji v presbytáři. Žáci během studia poznají více nástrojů, aby zjistili, že každý nástroj je opravdu jiný a každý má jiné zvukové možnosti. Postupně tak usednou za všechny nástroje, které se nacházejí ve městě a v rámci exkurzí a varhanních výletů poznají také nástroje v okolí. Součástí studia hry na varhany je seznámení se s konstrukcí a stavbou nástroje - žák ví, co se ukrývá ve varhanní skříni, dokáže popsat rozdíly mezi druhy traktur a má povědomí o historii nástroje, varhanní literatury a uvědomuje si historický význam Vrchlabí jako nejstarší varhanářské dílny na území Čech.

Varhany jsou v mých očích a uších královským nástrojem.“

Wolfgang Amadeus Mozart

 

PEDAGOG HRY NA VARHANY:

BcA. Radek Hanuš, DiS.

 

Cembalo

Se hrou na cembalo se seznamují žáci zejména klavírních tříd a především žáci varhanního oddělení. Poznávají odlišnosti v tvorbě tónu, způsobu úhozu, zvukové možnosti nástroje a také registraci nástroje, popř. ladění nástroje. Součástí výuky je také exkurs do historie klávesových nástrojů a odlišnosti zvukových možností a konstrukce cembal v různých zemích Evropy. Žáci mají tedy možnost posoudit rozdíl mezi hrou na klavír a jeho předchůdcem. Nástroj je využíván zejména pro potřeby korepetic při výuce staré hudby.

 

Akordeon

Akordeon je svébytný vícehlasý hudební nástroj. V lidovém označení ho známe také pod pojmem harmonika. Má široké uplatnění jak v klasické hudbě, tak v hudbě populární, jazzové i folklórní. Také rozsah repertoáru, který lze na tento nástroj uplatnit je velmi obsáhlý. Originalita jeho zvuku se výborně kloubí se zvukem ostatních nástrojů a je možné jej uplatnit v souhře s téměř každým nástrojem. Akordeon však také zní výborně jako sólový nástroj. V současné době je uznávaným koncertním nástrojem, který se vymanil ze statusu pouze lidového nástroje. Je možné ho dále studovat na konzervatořích, vysokých uměleckých školách a akademiích. V poslední době žáků, kteří se pro tento nástroj rozhodnou přibývá a akordeon se těší stále větší oblibě.

Jelikož má akordeon několik velikostí, lze ho studovat již od 6ti let věku. Nástroj lze v naší škole pro začátek zapůjčit.

 

Akordeonová dílnička

Stala se každoročním projektem od roku 2011. Vznikla ve spolupráci s akordeonovým oddělením pardubické konzervatoře. Jedná se o víkendové soustředění žáků naší ZUŠ, ale také často vítáme hosty z okolních uměleckých škol. Dílnička je určena pro žáky a pedagogy akordeonu na ZUŠ a vede jí pravidelně pedagog Konzervatoře  Pardubice a vynikající akordeonista Jakub Jedlinský. V průběhu dílničky probíhají individuální lekce, ale také souborová hra účastníků, kteří mají za úkol přichystat během dvou dní společnou skladbu na koncert. V rámci kurzů vždy proběhne také mimořádný koncert, letos již podruhé vystoupí Escualo kvintet s argentinským tangem.

 

PEDAGOGOVÉ HRY NA AKORDEON:

Bc. Michaela Prokopcová, DiS.

Simona Hučíková