Dechové nástroje

Veškeré informace o průběhu studia se dozvíte také zde Školní vzdělávací program.

 

Zobcová flétna

je historicky velmi starý nástroj. Provází lidstvo od pravěku a svůj zlatý věk prožívala v období renesance a baroka, poté se téměř na 150 let odmlčela a objevila se až počátkem 20. století. Do nedávné doby byla zobcová flétna v naší zemi přehlížena a považována jako přípravný nástroj. Dnes je však možné studovat zobcovou flétnu jako hlavní obor na všech českých hudebních konzervatořích (výjimkou je Konzervatoř Pardubice) pod vedením profesionálních hráčů a pedagogů.

Na naší škole vyučujeme zobcovou flétnu jako rovnocenný dechový nástroj, vycházíme z moderní metodiky aktuálních flétnových škol a již od začátku studia seznamujeme žáky se základním dobovým repertoárem, ale i s moderní, soudobou hudbou. Žáci se postupně seznamují s hrou na sopránovou zobcovou flétnu, později přecházejí na flétnu altovou, popř. tenorovou a basovou.

Naši žáci se během studia hry na zobcovou flétnou uplatňují ve flétnových souborech, barokním souboru, školním orchestru, popř. jiných komorních souborech školy.

Zajímavé stránky o zobcové flétně:

http://flauto-dolce.wz.cz/hlavni.htm      http://jankvapil.com/      http://www.lssh.euweb.cz/cz/index.php

 

PEDAGOGOVÉ HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU:

Bc. Zuzana Havlová, DiS.

 

Příčná flétna

Příčná flétna je historicky velmi starý hudební nástroj. Byla známa ve východní Asii již před 3000 lety, zmínky o ní nalezneme i ve starověkém Egyptě. Do přímořské Evropy se dostala prostřednictvím Etrusků, ve vnitrozemní se však začala prosazovat až ve středověku. Měli ji v oblibě především žoldnéři. Díky soustavnému vývoji v průběhu 17. a 18. století se stala příčná flétna natolik populární, že vytlačila dominantní zobcovou flétnu z její pozice. Původně dřevěné tělo totiž nahradil kovový korpus, nový způsob vrtání spojený s klapkovým systémem umožnil dokonalejší ladění a především jasný, plný ozev. Samotný tón vzniká tak, že proud vzduchu vydávaný z hráčových úst je veden na ostrou hranu retného otvoru a rozechvívá vzduchový sloupec v trubici nástroje.

Příčná flétna má jemný a přitom široký zvuk, který se dnes uplatňuje v ansáblech a komorních tělesech, vysoká poloha z ní - společně s pikolou - činí nejvýše znějícího, nepostradatelného člena symfonického orchestru. Na samém počátku 20. století se flétna stala vyhledávaným sólovým nástrojem díky možnosti věrohodného zachycení nálady. Široký dynamický rozptyl, množství možných hudebních technik z ní - ve spojení s jejím jemným tónem - činí nástroj, který je vhodný pro hru nejrůznějších hudebních stylů od období renesance až po současnost.

Při studiu hry na příčnou flétnu na naší škole se žáci seznamují především se sopránovou verzí nástroje, který je možné opatřit speciální zahnutou hlavicí, jež umožňuje hru na příčnou flétnu i drobnějším studentům.

 

PEDAGOG HRY NA PŘÍČNOU FLÉTNU:

Mgr. Karolína Součková, DiS.

 

Saxofon, klarinet, fagot

 

PEDAGOGOVÉ:

Simona Hučíková, DiS. 

Jiří Bílek, DiS.

 

Žesťové nástroje: trubka, pozoun, lesní roh, tuba

Trubka je dechový žesťový nástroj, u kterého je tón tvořen chvěním rtů. Jde o nástroj použitelný v rozmanitých žánrech (klasické a lidové hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě ad.) a hudebních uskupeních. S hrou žáci začínají obvykle ve věku 7 – 10 let, a to v závislosti na fyzické způsobilosti (vyrostlé druhé horní zuby, udržení nástroje).

Výuka probíhá ve dvou stupních – první je sedmiletý, druhý čtyřletý (s užším zaměřením). Škola nabízí k zapůjčení trubky i nátrubky, později se doporučuje zakoupení vlastního nástroje.

Žák se v individuálních hodinách seznámí se základy hry na nástroj, postupně bude procházet základní notovou literaturu. Setká se se jmény a tvorbou světových trumpetistů. Žák bude soustavně veden ke sluchové sebekontrole. Postupně bude rozvíjena správná technika hry zahrnující výuku plného a uvolněného dýchání. Součástí výuky jsou také veřejná vystoupení a hra v orchestru (od 4. ročníku). Ve vrchlabské ZUŠ Karla Halíře jsou žáci vedeni k sólové hře, ale uplatní se i v menších souborech, ve školním orchestru či big bandu.

 

PEDAGOGOVÉ HRY NA ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

Daniel Bismiler

MgA. Zuzana Cejnarová