Hudební nauka a teorie

Hudební školka

Je určena pro žáky od 5ti let.

Studium trvá jeden rok, 2 vyučovací hodiny kolektivní výuky týdně. Po absolvování Hudební školky postupuje žák do PHV. Hlavní programem výuky je pěstování přirozené hudebnosti žáka. Žák se seznamuje s hudebními nástroji, pojmy, hudební skladbou. Zaměřujeme se především na zpěv písní, posílení rytmického cítění a poslech hudby. Kolektivní výuka naučí žáka přizpůsobit se práci ve skupině a odpovědnosti za společné dílo. Vybavení učebny čítá řadu základních rytmických nástrojů z tzv. Orffova instrumentáře, dále také audio a video techniku.

V průběhu studia HŠ si žáci volí hudební nástroj, který chtějí později studovat. Žáci hudební školky jsou vedeni k účasti na veřejných akcích a projektech ZUŠ (koncerty žáků, Vánoční koncert, Hudební pásmo pro děti z MŠ aj).

 

Přípravná hudební výchova - PHV

Ke studiu je možno nastoupit rovnou od 6ti let věku nebo jako pokračování Hudební školky.

Studium trvá jeden roka a poté žák vykoná přijímací zkoušky do 1. ročníku základního studia. Po celou dobu studia PHV žák navštěvuje 1 hodinu kolektivní výuky a 1 hodinu individuální (nebo skupinové) výuky zvoleného nástroje týdně. Studium PHV je zaměřeno na seznámení se se základy hry na hudební nástroj, v kolektivní výuce na zpěv písní, posílení rytmického cítění, základy hudební nauky a notový zápis a poslech hudby.

Žáci PHV jsou vedeni k veřejnému vystupovaní na školních akcích a ke správnému chování a kultuře při těchto příležitostech (koncerty žáků, Vánoční koncert, Hudební pásmo pro děti z MŠ aj.)