Hudební nauka a teorie

Hudební nauka

 

Výukové materiály

Přípravná hudební výchova

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

Informace ke klasifikaci žáků s individuální hudební naukou

  • Žáci, kteří mají schválenou individuální výuku kolektivního předmětu Hudební nauka pro školní rok 2021 / 2022 se dostaví k přezkoušení formou písemného testu
  • Termín přezkoušení:
    • ​I. ČTVRTLETÍ v týdnu od 15.-19.11.2021
    • I​I. ČTVRTLETÍ (I.pololetí) v týdnu od 17.-21.1.2022
    • ​III. ČTVRTLETÍ v týdnu od 25..-29.4.2022
    • ZÁVĚREČNÝ TEST v týdnu od 6.-10.6.2022

 

 

 

 

 

 

Přípravná hudební výchova - PHV

Ke studiu je možno nastoupit rovnou od 6ti let věku nebo jako pokračování Hudební školky.

Studium trvá jeden roka a poté žák vykoná přijímací zkoušky do 1. ročníku základního studia. Po celou dobu studia PHV žák navštěvuje 1 hodinu kolektivní výuky a 1 hodinu individuální (nebo skupinové) výuky zvoleného nástroje týdně. Studium PHV je zaměřeno na seznámení se se základy hry na hudební nástroj, v kolektivní výuce na zpěv písní, posílení rytmického cítění, základy hudební nauky a notový zápis a poslech hudby.

Žáci PHV jsou vedeni k veřejnému vystupovaní na školních akcích a ke správnému chování a kultuře při těchto příležitostech (koncerty žáků, Vánoční koncert, Hudební pásmo pro děti z MŠ aj.)