Hudební školka

Je určena pro žáky od 5ti let.

Studium trvá jeden rok, 2 vyučovací hodiny kolektivní výuky týdně. Po absolvování Hudební školky postupuje žák do PHV. Hlavní programem výuky je pěstování přirozené hudebnosti žáka. Žák se seznamuje s hudebními nástroji, pojmy, hudební skladbou. Zaměřujeme se především na zpěv písní, posílení rytmického cítění a poslech hudby. Kolektivní výuka naučí žáka přizpůsobit se práci ve skupině a odpovědnosti za společné dílo. Vybavení učebny čítá řadu základních rytmických nástrojů z tzv. Orffova instrumentáře, dále také audio a video techniku. 

V průběhu studia HŠ si žáci volí hudební nástroj, který chtějí později studovat. Žáci hudební školky jsou vedeni k účasti na veřejných akcích a projektech ZUŠ (koncerty žáků, Vánoční koncert, Hudební pásmo pro děti z MŠ aj).