3. ročník - Výukové materiály - DISTANČNÍ VÝUKA šk. rok 2020/2021

                                                 

  Kvíz: INTERVALY 
Video: Mollová stupnice - melodická Kvíz: MOLLOVÉ STUPNICE
Video: Mollová stupnice - aiolská, harmonická  
Video: Čtvrtletní opakování Kvíz: Čtvrtletní procvičování č.1
Video: Tónický kvintakord a jeho obraty Kvíz: Tónický kvintakord a jeho obraty
  Kvíz: Značky a znaménka v notách
Video: Durové stupnice do 4# a 4b Kvíz: Durové stupnice do 4# a 4 b
   
   

 

str. 7, cvičení 12 - Rytmus (zkoušet si vytleskat všechny 4 řádky)         

pozn.: správně vytleskaný rytmus - ZDE