Strunné nástroje

Veškeré informace o průběhu studia se dozvíte také zde Školní vzdělávací program.

 

Housle

Housle patří do skupiny strunných smyčcových nástrojů a jsou z této skupiny nejmenší. Housle

jsou krásný, starobylý hudební nástroj, který v sobě ukrývá stříbřitý tón. Oblíbenost tohoto nástroje

spočívá jak ve využití v různých obsazení, tak i v různých žánrech. Hráč, který se věnuje sólové

dráze, rád uplatní svůj um v rozličných hráčských kolektivech, kde kromě zajímavé hudby

zpravidla zažije i nejednu veselou příhodu. Žák houslové třídy je seznamován se základy různých

technik a stylů, sám si je může vyzkoušet jako sólista za doprovodu klavíru, kytary, akordeonu či

orchestru. Od čtvrtého ročníku se stává členem smyčcového souboru.V následujících letech studia

proniká do tajů barokní, romantické a moderní hudby. V dalších letech má žák možnost navštěvovat

školní orchestr.

Ve hře na housle je realizováno přípravné studium, které trvá jeden až dva roky. V přípravném

studiu se žák hravou formou seznamuje s nástrojem a je schopen nástroj používat. Následuje I.

stupeň základního studia, který trvá sedm let a II. stupeň v délce čtyř let. V základním studiu

navazuje na dovednosti již získané a snaží se je nadále rozvíjet a zdokonalovat.

Při výběru velikosti nástroje ochotně poradí učitel. Škola může zapůjčit různé velikosti nástroje

až do doby, kdy žák získá svůj vlastní nástroj v konečné velikosti.

 

 

Violoncello

Pomineme-li některé faktory spojené s cellem – velikost, váha, potíže spojené s cestováním… – zbývají jen samé klady a radosti. Hlavní předností je jeho znělost, sytost a akustická barevnost. Cellový zvuk se pohybuje většinou v kmitočtech, které jsou lidskému uchu příjemné, lahodné a uklidňující. Mnoho posluchačů se ztotožňuje s názorem, že právě při poslechu cella mohou nejlépe relaxovat. Cello se také s oblibou využívá pro nahrávky moderní i meditační hudby.

Výjimečnost tohoto nástroje spočívá v neposlední řadě také v tom, že má mezi smyčcovými nástroji největší tónový rozsah. Jeho místo mezi ostatními nástroji je zcela nezastupitelné a nepostradatelné již od dob jeho vzniku.

Cílem studia hry na violoncello je v obou stupních základního studia rozpoznat a dle individuálních možností a schopností interpretovat skladby různých stylů. Žák je po celou dobu studia veden k veřejnému vystupování na koncertech, seminářích, vernisážích a jiných kulturních akcích. 

 

Kytara

Kytara patří mezi strunné nástroje s nejdelší historií. Velkého rozkvětu dosáhla v období vídeňského klasicismu, kdy Ludvig van Beethoven prohlásil: „Kytara je malý orchestr!“

Zájemci o studium hry na kytaru v ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí mají možnost na tuto skvělou tradici navázat. Mladí kytaristé se naučí správnému držení nástroje, hře z notového zápisu a interpretaci skladeb různých slohových období. Nezbytností moderních kytaristů je také ovládnout hru z akordových značek, díky níž budou schopni doprovodit např. nejnovější píseň Tomáše Kluse.

Nabízíme Vám 45 minutovou individuální výuku či skupinovou výuku, která je určena pro nejmladší kytaristy.

Na společné hudební dobrodružství se těší

Štěpán Buchar

 

Elektrická kytara

Elektrická kytara (přesněji elektrofonická kytara) je jeden z nejdůležitějších nástrojů, který formoval populární hudbu 20. století. Žáci se seznamují s elektrickou kytarou po technické stránce, která jde ruku v ruce s prvními hudebními motivy a ucelenými melodiemi a doprovody. Společně za doprovodu učitele, žáci začínají vnímat i ostatní nástroje a záživnou formou se učí prvním návykům pro hru v souborech, orchestrech a kapelách. Starší žáci se stávají součástí různých souborů a orchestrů. Často zakládají školní kapely, ve kterých úročí získané zkušenosti. Velkou výhodou elektrické kytary je univerzálnost a použitelnost v nejrůznějších žánrech (Rock, Punk, Metal, Blues, Jazz, Country, Funky ale i oblast, elektronické ambientní nebo počítačové hudby).